Svolder utdelning & innehav (2024)

Svolder är ett investmentbolag som främst investerar i börsnoterade småbolag och medelstora företag. Aktien har gett en bra historisk avkastning och här tänkte jag även kolla på Svolders utdelning, utdelningshistorik och direktavkastning.

Deras målsättning är att vara fullinvesterade i bolag med ett värde på mindre än 20.000 MSEK och leverera en totalavkastning som med marginal är bättre än Carnegie Small Cap Index, vilket är småbolagsmarknaden. När det gäller utdelningen så baseras den på portföljbolagens utdelningar med avdrag för förvaltningskostnader.

Innehåller reklam genom annonslänkar för Avanza

Svolders utdelning

Utdelningshistorik
Utdelningstillväxt
Utdelningsandel
Direktavkastning

Sammanställning

Svolder är inte känt för att ha en hög utdelning eller för en lång historik av oavbrutna utdelningshöjningar. Däremot har man lyckats skapa en bra totalavkastning genom att investera i småbolag på börsen.

Svolder passar alltså dig som ser ett större värde i stor möjlighet till tillväxt och värdeskapande framför hög aktieutdelning. Det är ett en perfekt aktie om du vill investera i småbolag men inte själv vet vad du ska köpa.

3.1

Svolder utdelning 2024

När har Svolder utdelning?

Svolder delar normalt ut i slutet på november varje år. Här kan du se datum och utdelning 2024.

Svolders utdelning 2024 bestäms under hösten. 2021 var utdelningen 0,63kr per aktie.

Svolder har brutet räkenskapsår vilket gör att de inte meddelar utdelningen i början av året som de flesta andra bolagen.

Övrigt om utdelningen

Svolder har inte haft någon makalös utdelningstillväxt vilket gör att utdelningshistoriken också är ganska medioker. Däremot har man alltid delat ut pengar till sina aktieägare och dessutom skapat bra värde genom sina investeringar.

Varför ska man äga Svolder?

Svolder är en av de utdelningsaktierna du köper för att du vill ha en bra totalavkastning på ditt kapital framför hög utdelning. Svolder har en förhållandevis låg utdelning men desto bättre historik totalavkastning genom att de investerar främst i små- och medelstora företag.

Om du börjar med utdelningsaktier idag och vill gå ett steg längre än att bara investera i fonder så kan investmentbolag och Svolder vara ett bra alternativ.

  • Riskspridning genom flera innehav
  • Stor exponering mot småbolag
  • Hög historisk totalavkastning

Se en uppdaterad lista över alla investmentbolag och komplett fakta!

Vad är Svolder?

Svolder är ett Investmentbolag som investerar i småbolag och medelstora företag med målet att skapa värde till sina aktieägare, målet är att slå indexet Carnegie Small Cap. Svolder har endast 5 anställda, men har trots det en ganska hög förvaltningsavgift som ligger över 1%.

Genom smarta placeringar är planen att komma in billigt i företag där det finns dolda värden som kan utvecklas över tid. Svolder vill även jobba för en långsiktig utdelningstillväxt i bolaget, men kommer nog aldrig att toppa listan över de bästa utdelningsaktierna.

Svolder har några krav på bolagen de investerar i:

  • Bolag av hög kvalitet
  • Bara bolag med ett börsvärde under 20.000 MSEK
  • Etablerade affärsmodeller
  • Bolag med möjlighet till utdelning

Vad är ett investmentbolag? Ett investmentbolag är ett företag som i huvudsak investerar i andra företag.

Svolder utdelningshistorik

Ok, vi har redan tagit upp att Svolder inte har den finaste utdelningshistoriken. Den har gått upp vissa år och gått ner andra år. Vi ser bland annat utdelningssänkningar i samband med it-bubblan, finanskrisen och vid 2011/2012.

Däremot har Svolder alltid gett utdelning och det är även något de står starkt fast vid, att alltid dela ut hela mottagna utdelningen minus förvaltningskostnader. Du kan därför vara hyffsat säker på att åtminstone få någon form av utdelning från Svolder varje år.

Utdelningstabell sedan 1993

Här nedanför har du hela Svolders utdelningshistorik i en tabell.

ÅrUtdelning (justerad)
2018/20192.15
2017/20182.00
2016/20171.63
2015/20161.38
2014/20151.25
2013/20141.13
2012/20131.05
2011/20121.65
2010/20111.65
2009/20102.00
2008/20091.50
2007/20082.00
2006/20074.00
2005/20061.88
2004/20051.50
2003/20041.20
2002/20031.13
2001/20021.13
2000/2001 1.75
1999/20002.75
1998/19992.13
1997/19982.13
1996/19972.13
1995/19961.38
1994/19951.25
1993/19940.94
Värdena är justerade för fondemissioner 1:1 gjorda 1996 samt 2001 och för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017.

Total utdelning (Ackumulerad utdelning)

Om vi ser på den totala emottagna utdelningen över alla år som Svolder delat ut pengar så ser vi verkligen hur mycket det blir om vi håvar in utdelningarna år efter år.

Den totala ackumulerade utdelningen i en tabell

Här nedanför är Svolders totala utdelning ackumulerad, d.v.s. summerad från år till år.

ÅrTotal utdelning (justerad)
2018/201944.69
2017/201842.54
2016/201740.54
2015/201638.91
2014/201537.53
2013/201436.28
2012/201335.15
2011/201234.10
2010/201132.45
2009/201030.80
2008/200928.80
2007/200827.30
2006/200725.30
2005/200621.30
2004/200519.42
2003/200417.92
2002/200316.72
2001/200215.59
2000/2001 14.46
1999/200012.71
1998/19999.96
1997/19987.83
1996/19975.7
1995/19963.57
1994/19952.19
1993/19940.94
Värdena är justerade för fondemissioner 1:1 gjorda 1996 samt 2001 och för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017.

Svolders utdelningstillväxt

De senaste 7 åren har Svolder haft en utdelningstillväxt på 10% per år i genomsnitt. Det är bra men om drar ut tillväxten på utdelningen över en längre tid blir den lägre.

Svolders utdelningstillväxt över lång tid är ganska låg i jämförelse med många andra aktiers utdelningstillväxt. Det beror främst på att man inte längre har samma fokus på utdelningen och att man tidigare hade en högre utdelningsandel än i dagsläget.

Svolder utdelningspolicy

Hur stor utdelningen blir beror i huvudsak på portföljbolagens ordinarie utdelningar och Svolders förvaltningskostnader. Svolder strävar efter att uppnå en god långsiktig utdelningstillväxt. Utdelningspolicyn förutsätter att utdelningsbara medel finns samt att starkt negativa effekter för bolaget inte uppstår genom utdelningen.

Kursutveckling & totalavkastning

Svolders totalavkastning sedan starten har varit över 3500%. Det är definitivt en bra avkastning även om den inte når upp till Latours avkastning på 200.000%!

Jämför du däremot med Svolders jämförelseindex Handelsbanken Svenska Småbolag så ser du här nedanför att de krossat sitt index!

svolder avkastning med utdelning

Svolder innehav

Svolder har ett tjugotal bolag i sin portfölj om de är alla företag med en omsättning under 20.000 MSEK. Bland de största innehav hittar vi Garo, Troax och Nordic Waterproofing. Resten av innehaven ser du på listan nedanför.

AktieAndel av substansvärde (%)
Garo15.2
Troax14.4
Nordic Waterproofing10.1
Beijer Electronics Group5.9
Boule Diagnostics5.6
FM Mattsson Mora5.4
Lime Technologies4.5
XANO Industri4.3
New Wave Group4.1
Saab3.8
Elanders3.1
Nolato2.8
Magnolia Bostad2.8
Elos Medtech2.8
Platzer Fastigheter2.3
ITAB Shop Concept2.2
Serneke Group2.0
Övriga innehav (4)2.7

Svolders substansvärde

Svolder brukar ofta kunna handlas till omkring 5% substansrabatt, det gör att du ”får” 5% mer aktier än vad du betalar för i ett sådant läge. Långsiktigt jobbar ju dessutom Svolder för att ständigt höja sitt substansvärde för att skapa värde till aktieägarna.

Substansrabatt

Det förekommer också att Svolder handlas till substansrabatt och ibland har det varit så mycket som upp emot 20% substansrabatt i Svolder. Generellt sätt har det varit ett bra läge att köpa Svolder vid kraftig substansrabatt.

Substanspremie

På samma sätt handlas Svolder ibland till premie, även om den inte brukar ligga runt 20% utan mer runt 5-12% premie ibland.

Avgift / Förvaltningsavgift

Svolder har en förvaltningsavgift på 1,10% vilket är väldigt högt i jämförelse med de andra investmentbolagen. Snittet av förvaltningsavgiften hos de svenska investmentbolagen ligger kring 0,30%.

Däremot så har småbolagsfonder ofta ännu högre avgift så det kan ändå vara ”ekonomiskt” att låta Svolder investera dina pengar i småbolag.

Största ägare i Svolder

Här nedanför kan du se de största ägarna i Svolder.

De 10 största ägarna i Svolder

ÄgareKapital (%)Röster (%)
Rolf Lundström7.726.8
Avanza Pension5.43.9
Spiltan Fonder3.12.1
Nordnet Pensionsförsäkring2.61.8
Sydholmarna Kapitalförvaltning AB1.41.0
Swedbank Försäkring1.20.8
Uppsala Universitets Stiftelseförvaltning0.60,4
Handelsbanken Fonder0.60,4
Kjell Arvidsson0.60,4
SEB Fonder0,50,4

Svolder A- eller B-aktie?

Svolders aktie finns i en A-aktie och en B-aktie. Båda aktierna ger samma utdelning men A-aktien ger en rösträtt per aktie medan B-aktien ger 1/10-dels rösträtt per aktie.

Så om du inte bryr dig om att rösta på bolagsstämmor så spelar det ingen roll vilken aktie du köper. Det bästa är i det läget att köpa den billigaste och på så sätt ”få mer utdelning för pengarna”.

Svolders direktavkastning de senaste 10 åren

Svolders direktavkastning har sjunkit de senaste åren. Det beror bland annat på att aktien blivit dyrare, men även för att man delar ut mindre av vinsten nu än tidigare. De senaste 7 åren har direktavkastningen legat kring 2%.

ÅrDirektavkastning / %
20201.53
20191.96
20181.99
20171.62
20162.00
20152.64
20142.57
20133.50
20126.15
20115.30

Risker med att investera i Svolder

Risken med att investera i Svolder är framförallt att de investerar i småbolag och alltid ligger fullinvesterade med sitt kapital. Det gör att det går bra när det går bra, men kan gå sämre när det går dåligt.

I övrigt utsätts Svolder för samma risker som alla andra aktier. De drabbar i kriser, vid oroligheter och räntehöjningar etc.

Hur ser framtiden ut?

Jag tror på Svolder framöver, de satsar på småbolag som historiskt gett en väldigt bra avkastning. De satsar även hårt på framtida produkter och ligger i framkant när det letar nya investeringsobjekt. Eftersom de är villiga att ta risk så kommer de att belönas om de prickar rätt med sina investeringar.

Podd om Svolder

Vill du veta ännu mer om Svolder? Här nedanför har du ett poddavsnitt med Sparpodden och Ulf Hedlundh där de pratar om utdelningar och småbolag.

Läs mer:

Vanliga frågor om Svolders utdelning

Var kan man se hur mycket utdelningen blir?

Efter bolagsstämman har varit kan du se det på Svolders hemsida. De brukar meddela utdelningen på sommaren.

Hur mycket brukar Svolder höja utdelningen?

De senaste 7 åren har Svolder höjt utdelningen med 10% i genomsnitt. Däremot kan det skilja från år till år.

1 svar på ”Svolder utdelning & innehav (2024)”

  1. Bra och välskriven artikel. Det skulle vara kul om du kunde skriva om Amerikanska aktier också, är det något du tänker göra framöver? Micke

    Svara

Lämna en kommentar