Holmen utdelning & utdelningshistorik (2024)

Här ska jag gå igenom Holmens utdelningshistorik, utdelning och direktavkastning. Kanske vill du investera i ett stabilt svenskt skogsbolag? Läs vidare i så fall så ska jag berätta mer om Holmen och dess utdelningar.

Holmen är ett av Sveriges största skogsbolag och man är verksamma inom skog, papper, trävaror och energi. Även om det inte har varit någon raketaktie så har den givit runt 10% i avkastning årligen och delat ut stabila utdelningar till aktieägarna. Många har Holmen i portföljen just för att det anses vara ett stabilt bolag, även i konjunktursvängningar.

Innehåller reklam genom annonslänkar för Avanza

Holmen utdelning 2024

Holmen utdelning 2022 är 11,50kr per aktie. 4kr per aktie är extrautdelning.

Uppdatering kommer om Holmens utdelning 2022. Du kan så länge kolla länken nedanför för senaste uppdateringarna.

När har Holmen utdelning?

Holmen har utdelning i mitten på september.

Holmen utdelningshistorik

ÅrUtdelning (kr)
20200
20196.75
20186.50
20176.00
20165.25
20155.00
20144.50
20134.50
20124.00
20113.50
20103.50

Långsiktigt har Holmen bjudit på en fin utdelningshistorik och de senaste 10 åren har haft en fin uppåtgående trend. 2010 delade holmen ut 3,50kr per aktie, 2012 var utdelningen 4kr per aktie och 2019 hade utdelningen nästan dubblats till 6,75kr per aktie.

Det visar på att Holmen har en stabil intjäning eftersom de år efter år kan dela ut pengar, ,men även höja utdelningen till sina aktieägare.

Holmen har betalat extra utdelning utöver den ordinarie utdelningen för räkenskapsåren 1998, 2000, 2003 och 2020.

holmen utdelningshistorik

Holmen är en av de största skogsägarna i Sverige och producerar varor av det skogen ger såsom papper, trävaror och energi. Holmen är enligt många en stabil aktie som har ett ”riktigt” värde i form av skogen och marken de äger.

Många anser också att Holmen är undervärderat eftersom man missar just det stora skogsinnehav de har och att man till viss del ”får det på köpet”. Jag gillar det här och ser det som en liten krockkudde vid börsnedgångar etc.

Holmens 5 affärsområden

  • Skog
  • Kartong
  • Papper
  • Trävaror
  • Energi

Holmen direktavkastning

ÅrDirektavkastning
20200
20190
20183.25
20173.48
20164.33
20153.99
20144.15
20134.40
20124.83
20113.98

Holmens utdelningspolicy

Styrelsen fattar beslut om utdelningen med hänsyn till koncernens lönsamhet, framtida investeringsplaner och finansiella ställning.

Den typiska utdelningen har i genomsnitt legat på 3 % av det egna kapitalet under de senaste tio åren. Detta har inneburit att 80 % av vinsten per aktie varje år har betalats ut som ordinarie utdelning.

Återköp av aktier

Holmen gör då och då återköp av aktier. Det här är positivt för aktieägarna eftersom aktierna blir färre vilket gör att (allt annat lika) aktiernas värde ökar.

Holmen äger idag runt 586.000 aktier vilket motsvarar runt 0,3% av det totala aktiekapitalet.

Holmen A- och B-aktie

Holmen har en A- och en B-aktier. Både ger rätt till samma utdelningen medan A-aktien ger 10 röster och B-aktien 1 röst på bolagsstämmor.

Varför ska man äga Holmen?

Om du vill ha en stabil aktie med en säkerhet i form av fysisk skog och mark så är Holmen ett bra alternativ. Holmen tjänar pengar på varor de producerar men de har även ett stort inbyggt värde i marken och skogen som många missar.

  • Stort kapitalvärde i skog och mark
  • Stabil marknad för varorna de producerar
  • En av Sveriges största skogägare

Mina tankar om Holmens utdelning och aktie

Jag gillar Holmen och har den i min utdelningsportfölj. Jag gillar att det är ett stabilt bolag som tjänar bra med pengar och har en bra utdelningshistorik. Det ger trygghet inför framtiden.

En annan sak jag gillar med Holmen är det stora skogsinnehav de har. De äger riktig skog som har ett riktigt värde. Det känns som en bra krockkudde vid börsturbulens och även om det skulle gå mindre bra för Holmen vissa år.

Skog kommer alltid att ha ett värde och det gör helt enkelt att man har fler ben att stå på. Dessutom verkar många missa skogsinnehaven och ser bara till övrig verksamhet vilket gör att de på ett sätt kanske är lite undervärderade mot hur de flesta tänker.

Källa: holmen.se

Lämna en kommentar