Bure Equity utdelning & utdelningshistorik (2024)

Bure Equity är en populär aktie och här ska jag gå igenom bolagets utdelning, utdelningshistorik, innehav och direktavkastning.

Bure bildades 1992 med målet att skapa en långsiktigt bra totalavkastning till sina aktieägare. Det har gjort att de inte delat ut några jättesummor via utdelning genom åren, däremot har de ökat aktievärdet genom bra investeringar och återköp av aktier.

Innehåller reklam genom annonslänkar för Avanza

Bure Equity utdelning 2024

Bure Equity utdelning 2020 är 1,00kr per aktie.

Inlägget uppdateras med utdelning 2022 snart. Kolla nedanför för senaste nyheter om utdelningen.

När har Bure Equity utdelning? (datum)

Bure Equity har utdelning en gång om året i början på juni.

Bure Equity utdelningshistorik

ÅrUtdelning (kr)
20201
20191
20182
20172
20162
20152
20141
20131
20120.5
20110.3
bure equity utdelningshistorik

Bure har inte den mest imponerande utdelningshistoriken men det är inte heller deras huvudfokus. Målet är att långsiktigt skapa en bra totalavkastning för aktieägarna, man bör mer se Bure som ett tillväxt-case.

Man har även återköpt stora delar av aktierna vilket ökat värdet på kvarvarande aktier. Även om utdelningen är- och har varit låg historiskt så ser vi tydligt att utdelningstillväxten har varit bra fram till 2019.

Historiska utdelningar i Bure

Sedan 1993 har Bure delat ut mer än 3,6 miljarder till sina aktieägare i rena utdelningar. De har även gett utdelningar i form av delar i bolag, bland annat: Capio, Observer (Cision) och AkadeMedia.

Som sagt 3,6 miljarder har delats ut via vanliga aktieutdelningar av Bure, 5,2 miljarder via utdelning av olika bolag, man har även gjort återköp av aktier på 3,6 miljarder. Totalt ger det ett värde av utdelningarna till sina aktieägare på 12,5 miljarder kronor.

Bure Equity direktavkastning

ÅrDirektavkastning
20200.37
20190.62
20181.78
20171.94
20162.43
20153.75
20143.20
20134.19
20122.47
20111.23

Bure Equitys direktavkastning har varit allt från hög till låg om vi tittar tillbaka på den senaste 10-årsperioden. Utdelningen är däremot inte Bures stora fokus så du bör inte vara för låst vid siffrorna.

I dagsläget har Bure en extremt låg direktavkastning och det är ingen aktie du köper för att erhålla höga utdelningar. Kollar vi tillbaka historiskt så har utdelningen under vissa perioder (t.ex. 2013) varit betydligt högre i förhållande till aktiekursen än vad den är idag.

Det gjorde att direktavkastningen var mycket högre i Bure då och du kunde få 3-4% direktavkastning i Bure vilket du inte är i närheten av idag.

Bure utdelningspolicy

Bure har som mål att främst skapa en bra totalavkastning till aktieägarna, men även att ge hög och uthållig utdelning. Utdelningen tillsammans med uppvärderingen av aktien ska ge en bra totalavkastning.

Bure Equity innehav (innehåll)

Bure har en blandning av börsnoterade och onoterade innehav i sin portfölj och här nedanför ser du vad du får genom en investering i bolaget.

Noterade innehav

 • Cavotec
 • MedCap
 • Mentice
 • Mycronic
 • Ovzon
 • Vitrolife
 • XVIVO Perfusion

Onoterade innehav

 • Atle Investment Management
 • Bure Growth
 • Investment AB Bure
 • Mercuri International Group

Bure Equity aktie

Bure Equity har bara en aktie, aktien ger rätt till utdelning och att rösta på bolagsstämmor.

Varför ska man äga Bure Equity?

Om du vill få exponering mot lite mer spännande bolag samt onoterade innehav gör en investering i Bure Equity det ganska enkelt. Här får du en bra mix av allt det utan att själv behöva sköta jobbet.

 • Investerar i onoterade företag
 • Fokus på hög totalavkastning
 • Återköper aktier

Mina tankar om Bures utdelning och aktien

Jag gillar Bure även utdelningen och direktavkastningen egentligen är så låg att det knappast borde kallas utdelningsaktie. Jag tycker Bure är ett perfekt komplement i en utdelningsportfölj som i övrigt består av stabila högutdelare.

Bure består av både noterade- men framförallt onoterade bolag som du inte kan köpa på börsen på annat sätt än genom Bures aktie. De bolagen ger möjlighet till bra tillväxt och bra totalavkastning även om det gör att Bure inte kan dela ut lika mycket pengar till aktieägarna.

Jag har själv Bure i min utdelningsportfölj framförallt för tillväxt och inte för utdelning. Jag tror det kan ge bra totalavkastning på sikt men andelen är bara en liten del av totalen i portföljen.

Läs om fler investmentbolag:

Källa till inlägget: bure.se

Lämna en kommentar