JM utdelning & utdelningshistorik (2023)

Nu är det dags att titta på byggbolaget JM och dess utdelning, utdelningshistorik och direktavkastning. JM verkar ju i en bransch som går riktigt bra i högkonjunktur och har därför en historik av hög direktavkastning.

JM bildades 1945 och är idag en av de största producenterna av bostäder i Sverige. Man satsar hårt på hållbar produktion och målet är att vara den främsta inom sin nisch. Om du investerade tidigt i aktien så har du fått många utdelningar genom åren och en stigande aktiekurs.

Innehåller reklam genom annonslänkar för Avanza

JM utdelning 2022

JM utdelning 2020 är 6,25kr per aktie. Eventuellt blir det mer utdelning men det bestäms senare under året.

Se senaste uppdatering om utdelningen 2022 nedanför.

När har JM utdelning?

JM delar ut i slutet på mars varje år och de har utdelning en gång om året.

Övrigt om utdelningen

JM hade en stadigt stigande utdelning mellan 2011-2018 men 2019 nästan halverades utdelningen.

JM utdelningshistorik

ÅrUtdelning (justerad)
20206.25
20196.25
201812
201711
20169.50
20158.25
20148.00
20137.25
20126.75
20116.50
jm utdelningshistorik

JM är ett av de största byggbolagen inom bostadsbyggande i Sverige tillsammans med bland annat Skanska och PEAB. Det gör att deras intjäning påverkas stort av konjunktur och ränteläge, det i sin tur påverkar aktiekurs och utdelningsförmåga.

Historiskt sett så har en investering i JM varit en bra placering och om du tror på en fortsatt start bostads- och byggmarknad så kan JM vara en bra utdelningsaktie för dig.

JM direktavkastning

ÅrDirektavkastning
20202.38
20192.81
20186.72
20174.23
20164.29
20153.20
20143.75
20134.56
20125.47
20115.07

JM:s direktavkastning har historisk legat ganska högt mellan 4-5% men har gått ner kraftigt de senaste åren eftersom utdelningen har sänkts 2019 och 2020.

JM:s aktie

JM har bara en aktie så när du ska köpa deras aktie är det inte mycket att tänka på. Den ger rätt till utdelning och röstningen på bolagsstämmor.

JM:s utdelningspolicy

JM har som mål att ge bättre avkastning till sina aktieägare än andra liknande företag. De vill ge en långsiktig bra totalavkastning och höjda utdelningar.

De skapar värdet genom ökade vinster som i sin tur ger möjlighet att dela ut pengar och höja utdelningarna över tid.

Varför ska man äga JM?

JM är inriktad mot bostadsproduktion och därför ska du tro på den svenska bostadsmarknaden framöver för en investering i JM:s aktie. Aktiekursen och utdelningsförmågan kommer att påverkas hur det går för bolaget framöver.

  • Exponering mot bostadsmarknaden
  • Går bra i högkonjunktur
  • Tjänar stora pengar i medvind

Mina tankar om JM:s utdelning och aktie

JM har levererat riktigt bra utdelningstillväxt historiskt och tjänat bra med pengar. De verkar i en bransch som ger bra betalt i högkonjunktur och speciellt byggande av bostäder.

Jag gillar JM och har ägt den till och från under ganska lång tid och det har varit en bra investering. Jag tror att det fortsatt kommer vara bra tryck på bostäder och att de kommer att fortsätta tjäna bra pengar även i framtiden.

r dock viktigt att vara medveten om att de är konjunktur- och räntekänsliga vilket kan göra att aktien och intjäningen kan ha svackor då och då. Det gäller alltså att vara långsiktig i sin investering i JM och räkna med att utdelningen kan sänkas i extrema fall, men att den sannolikt repar sig.

Konkurrenter till JM och alternativa utdelningsaktier

Det finns flera konkurrenter till JM, bland annat mindre byggbolag men framförallt de större som är Skanska, PEAB och NCC.

Skanska och NCC t.ex. har stor fokus på entreprenad förutom bostadsbyggande medan JM har större av sin verksamhet inom bostadsbyggande. Konkurrensen finns definitivt där och det pressar priserna vid t.ex. uppköp av tomter och anbud till kommuner etc.

Framtiden för JM:s utdelning

När det gäller framtiden för JM:s utdelning och hur den kommer att utvecklas kan vi bara spekulera. Däremot har vi utdelningshistoriken att gå på och om vi kollar på den så ser det ju definitivt ut som att utdelningen lan öka med tiden.

Som vi vet brukar utdelningen följa omsättning och vinsttillväxt. Om bara bostadsbranschen fortsätter att växa och bostäderna fortsätter gå upp i pris kommer JM med stor sannolikhet tjäna mer och mer pengar.

Det i sin tur kommer ge mer pengar i kassan som senare kan betalas ut i utdelning till aktieägarna. Kort sagt, går deras verksamhet bra kommer utdelningen troligtvis öka framöver. Men som jag skrivit innan finns det många risker man bör vara medveten om och ta med i beräkningen.

Källa: jm.se

Lämna en kommentar