Industrivärden utdelning & utdelningshistorik (2024)

Investmentbolag är ofta populära aktier och nu ska vi kolla in Industrivärdens utdelning, utdelningshistorik och direktavkastning. Industrivärden är inte en aktie med den högsta direktavkastningen eller flest oavbrutna utdelningshöjningar, men trenden över tid är stabilt uppåt.

Investmentbolaget Industrivärden grundades 1944 av Handelsbanken som tagit över stora aktiepanter under kriserna på 20- och 30-talet. Med en ökad efterfrågan efter kriget på 50-talet ökar efterfrågan inom verkstad, industri och bygg. Industrivärden ligger där i framkant och har några väldigt framgångsrika år. Med tiden har bolaget växt och delat ut generösa utdelningar till sina aktieägare.

Innehåller reklam genom annonslänkar för Avanza

Industrivärdens utdelning

Utdelningshistorik
Utdelningstillväxt
Utdelningsandel
Direktavkastning

Sammanställning

Industrivärden är en stabil grund i många utdelningsportföljer som har delat ut utdelningar år efter år. Dessutom gillar många den trygga storägaren Fredrik Lundberg och ser det som en styrka i aktien.

3.5

Industrivärden utdelning 2024

När har Industrivärden utdelning?

Industrivärden har normalt utdelning i april på våren. Här kan du se datum och utdelning 2024.

Industrivärdens utdelning 2022 är: 6,75kr per aktie

2021 – 2021 var Industrivärdens utdelning 6,25kr per aktie.

2020 – Industrivärden beslutade först om en utdelning om 5.75kr per aktie för 2020 men drog sedan tillbaka beslutet på grund av Coronapandemin.

Mer info om utdelningen för 2024 kan du se via länken ovanför så fort det uppdaterats.

Utdelningen meddelas i samband med bokslutet som redovisas i början på året.

Övrigt om utdelningen

Industrivärden får nog ses som ett av de mest populära investmentbolagen på Stockholmsbörsen tillsammans med bland annat Investor, Latour och Kinnevik. Utdelningen hör inte till den högsta eller den med mest tillväxt men den har varit väldigt stabil över tid.

Varför ska man äga Industrivärden?

Industrivärden är en perfekt aktie för dig som kanske precis har börjat med- eller gått från fonder till att Investera i aktier. Eftersom det är ett Investmentbolag så investerar det i flera olika företag och sprider på så sätt risken bra.

Industrivärden får också ses som ett ganska defensivt investmentbolag och har största delen av sitt kapital i ”stora och stabila” bolag. Det är alltså en perfekt aktie för dig som vill ha en trygg grundsten i portföljen som inte behöver så mycket översikt.

Se en uppdaterad lista över de populäraste aktierna just nu!

  • Riskspridning genom flera aktier
  • Stabilt kassaflöde från innehavens utdelningar
  • Stabila och stora börsnoterade innehav
  • Stabil utdelningstillväxt
  • Bra ägare

Vad är Industrivärden?

Industrivärden är ett investmentbolag vilket betyder att de i huvudsak investerar i andra företag på Stockholmsbörsen. Genom att göra det så tjänar de pengar i huvudsak genom aktieutdelningar från sina portföljbolag samt genom värdeskapande åtgärder.

Industrivärden är ett av de mest populära investmentbolagen på Stockholmsbörsen och har nästan 50.000 aktieägare hos Avanza. De förvaltar sitt kapital genom två verksamhetsområden som är:

  • Investeringsverksamhet – Investeringsverksamheten har fokus på att investera i bolag med en bra värdepotential. Det innebär ett mål om att portföljen ska innehålla aktier som på sikt presterar bättre än genomsnittet på Stockholmsbörsen.
  • Aktivt ägande – I det aktiva ägandet tar de en mer aktiv roll och har en större ägarandel. Det gör att de kan sitta i styrelser och vara med och utveckla och driva företagen framåt och skapa värde med hjälp en egen lång erfarenhet.

Industrivärden utdelningshistorik

Industrivärden är en tråkig men stabil utdelningsaktie. Även om utdelningen har sänks vissa år så har Industrivärden en bra utdelningshistorik med en uppåtgående trend över tid.

De har sänkt sin utdelning i samband med finskrisen, 2016 och i samband med Coronakrisen. Det är ingen utdelningsaristokrat men i jämförelse med många andra svenska utdelningsaktier har de presterat bra.

De måste dessutom få en eloge för att de kunnat bibehålla utdelningen under it-bubblan då många andra företag sänkte sina utdelningar.

Utdelningsdiagram sedan 1998

Här nedanför ser du ett utdelningsdiagram sedan 1998. Under den drygt 20 år långa tidperioden har det alltså bara skett tre stycken utdelningssänkningar.

Grön stapel = Ordinarie utdelning, Blå stapel = Extrautdelning

Utdelningshistorik i tabellform sedan 1998

UtdelningsårUtdelningExtrautdelning
20200.00
20195.75
20185.50
20175.25
20165.00
20156.25
20145.50
20135.00
20124.50
20114.00
20103.00
20094.50
20085.00
20074.50
20063.50
20053.00
20042.75
20032.504.00
20022.501.68
20012.501.70
20002.500.50
19992.25
19981.88

Industrivärdens utdelningstillväxt

Industrivärdens historiska utdelningstillväxt toppar inte listan för den bästa utan ligger runt 6-7% per år i genomsnitt. Däremot har den varit stabil med få sänkningar så om stabilitet önskas är har det varit ett bra val.

Utdelningspolicy

Utdelningspolicyn för Industrivärden säger att de ska fokusera på ett positivt kassaflöde före värdeökning av portföljen. De vill ha kapital i bolaget för investeringar och ekonomiskt kunna stötta befintliga innehav. Utdelningen avvägs mot investmentbolagets mål och aktuella risker.

Kursutveckling & totalavkastning

Om vi tittar tillbaka historiskt så har Industrivärdens aktie gett en totalavkastning på 14-15% i genomsnitt beroende på om du ägt A- eller C-aktien.

industrivärden totalavkastning

Industrivärden innehav

Industrivärden skiljer sig en del mot t.ex. Latour, Svolder och Investor då de uteslutande investerar i börsnoterade bolag, vilket alltså är aktier som du själv kan köpa.

De har dessutom ganska få innehav, så i teorin kan du ”kopiera” Industrivärdens portfölj vilket du inte kan helt med t.ex. Latours portfölj eftersom de har onoterade innehav.

Här nedanför presenterar jag Industrivärdens innehav och hur stor del av kapitalet som investerats i varje bolag:

1. Sandvik

Sandvik är en industrikoncern som är verksam i 160 länder världen över och är Industrivärdens största innehav. Produkten man erbjuder ökar kundernas produktivitet, hållbarhet och lönsamhet. En fjärdedel av Industrivärdens kapital är investerat i Sandvik och härifrån får man 16% av alla inkommande utdelningar.

2. Volvo

Volvo är en av de ledande tillverkarna av lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar, samt båt- och industrimotorer. Volvo är det innehav som ger mest utdelning till Industrivärden, närmare bestämt en tredjedel (36%) av alla mottagna utdelningar kommer från Volvo.

3. Handelsbanken

Handelsbanken är en av nordens största banker för privatpersoner och företag samt även en populär utdelningsaktie bland utdelningsinvesterare. Handelsbanken är kända för generösa utdelningar och de står för 27% av Industrivärdens mottagna utdelningar.

4. Essity

Essity är ett internationellt hälso- och hygienbolag med produkter som t.ex. mensskydd, barnblöjor, sårvård, ortopedi, toalett- och hushållspapper. De står för ungefär 10% av Industrivärdens mottagna utdelningar.

5. Ericsson

Ericsson som är ett internationellt telekomföretag är etablerat i 180 länder och erbjuder infrastruktur, mjukvara och tjänster inom telekom.

6. SCA

SCA är ett skogsindustriföretag med det största privata skogsinnehavet i Europa, I Sverige har man 2,6 miljoner hektar skog. SCA tillverkar bland annat träprodukter, förnybar energi och tryckpapper.

7. Skanska

Skanska är ett av världens största byggföretag och har även hand om projektutveckling. Även om innehavet bara står för 5% av Industrivärdens portfölj så bidrar Skanska med bra utdelning. Här kan du läsa mer om Skanskas utdelning.

8. SSAB

SSAB är ett internationellt företag som specialiserat sig inom höghållfasta- och seghärdade stål.

9. ICA Gruppen

Den största matvarukedjan inom livsmedelsindustrin i Sverige med butiker över hela landet.

Tabell över alla Industrivärdens innehav

InnehavAndel av Investors totala portfölj / %% av mottagna utdelningar
Sandvik2536
Volvo2027
Handelsbanken1616
Essity189
Ericsson74
SCA73
Skanska52
SSAB12
ICA Gruppen<11

Har Industrivärden onoterade innehav?

Nej, Industrivärden har inga onoterade innehav utan investerar enbart på Stockholmsbörsen i börsnoterade aktier. Om du vill ha ett ett mer spännande investmentbolag ska du kolla in Kinneviks innehav.

Industrivärdens substansvärde

Industrivärdens mål är att hela tiden öka substansvärdet för att generera vinst til sina aktieägare. Det kan vara bra att hålla koll på substansvärdet när du köper aktien och se hur det ligger till i förhållande till aktiekursen.

Historiskt brukar man kunna handla Industrivärden till en substansrabatt om 10-12%.

Substansrabatt

Substansrabatt betyder att aktiekursen är lägre än själva värdet av innehaven är värderade till. Om du betalar 100kr för en aktie men får aktier värda 120kr har du köpt aktien till 20% substansrabatt.

Substanspremie

Tvärtom mot substansrabatt är substanspremie när du betalar mer än vad aktierna i Industrivärden är värderade till. Om du betalar 120kr för en aktie men den del av aktierna du får bara är värda 100kr så har du betalat 20% substanspremie.

Industrivärdens avgift/förvaltningsavgift

När du köper investmentbolag så betalar du en avgift för förvaltningen av aktierna eller företagen du får ägande av. Just Industrivärdens förvaltningsavgift är väldigt låg på bara 0,15%.

Man skulle kunna hävda att det inte är så billigt eftersom det är lätt att ”härma” portföljen då det bara är börsnoterade bolag. Du bör dock räkna med att det tillkommer courtageavgifter för köp- och sälj då.

Största ägare i Industrivärden

Vilka är de största ägarna i Industrivärden? Här nedanför kan du se de 10 största ägarna i storleksordning. En stor fördel är att ha Fredrik Lundberg med hans företag i spetsen på ägarlistan eftersom det är en stabil och långsiktig ägare.

De 10 största ägarna

Ägare% av kapital% av röster
Lundbergföretagen17,724,0
Handelsbankens Pensionsstiftelse7,110,9
Jan Wallanders & Tom Hedelius Stiftelse
6,39,7
Spiltan Fonder3,70,8
State Street Bank and Trust3,61,7
Fredrik Lundberg + bolag2,43,1
Norges Bank Investment Management2,21,8
SCA Pensionsstiftelse2,13,2
Essity Vorsorge-Treuhand2,13,2
JPM Chase NA2,11,4

Industrivärden A- eller C?

Industrivärdens aktie finns i en A- och en C-aktie. Skillnaden är att det är ungefär dubbelt så stor omsättning i C-aktien och att det skiljer i rösträtt på bolagsstämmor. A-aktien ger rätt till en röst per aktie medan C-aktien ger 1/10-dels röst per aktie.

I övrigt är det ingen skillnad mellan aktierna och du får samma utdelning oavsett om du äger A- eller C-aktien.

Industrivärden direktavkastning

Industrivärdens direktavkastning var betydligt högre för några år sedan. Anledningen till att den blivit lägre är en kombination av att aktien har blivit mer populär och att aktiekursen gått upp i relation till utdelningen.

ÅrDirektavkastning / %
20190.00
20182.96
20172.86
20163.59
20153.19
20145.01
20134.72
20125.22
20114.76

Direktavkastningen får du fram om du delar utdelningen med aktiekursen. Om du köper en aktie med en utdelning på 4 kronor och betalar 100kr så är direktavkastningen 4%.

Risker med att investera i Industrivärden

Att investera i aktier innebär alltid risk, även investeringar i Industrivärden. Generella risker med att köpa Industrivärden är börskrascher, oroligheter på börsen samt räntehöjningar etc.

I övrigt så ligger de stora riskerna i bolagen de äger. Om det skulle hända något negativt med t.ex. Sandvik som står för en fjärdedel av det investerade kapitalet så är det klart att Industrivärden skulle påverkas negativt.

Fördelen är att det är ett investmentbolag som äger flera olika aktier. På så vi sprids riskerna så även om Sandvik skulle backa 30% innebär det allt annat lika att Industrivärden bara skulle backa runt 8% eftersom 75% av kapitalet ligger i andra aktier.

Hur ser framtiden ut?

Jag tror att Industrivärden kommer att fortsätta tjäna pengar även i framtiden. Det lättaste sättet att avgöra vad du tror om Industrivärdens framtid är att titta på deras portföljbolag, tror du på Volvo, Sandvik och Handelsbanken även i framtiden?

Om de lyckas tjäna pengar även om 10-, 20- och 30 år innebär det att du kommer att fortsätta få fina utdelningar även framöver.

Läs om fler investmentbolag:

1 svar på ”Industrivärden utdelning & utdelningshistorik (2024)”

Lämna en kommentar