Investor utdelning & utdelningshistorik (2024)

Investmentbolaget Investor är ett populärt bolag att investera i och aktien tillhör en av de bättre utdelningsaktierna med både bra utdelning och utdelningshistorik. Även om man inte toppar listan över höjda utdelningar så har man en lång tradition av utdelningshöjningar och har höjt utdelningen oavbrutet de senaste 10 åren.

Investor som grundades 1916 efter en avknoppning från SEB äger bolag både på Stockholmsbörsen och onoterade företag. Om du Investerar i Investor får du en stor riskspridning i flera olika företag, vilket gör det till en perfekt nybörjaraktie. Dessutom får du exponering mot en mindre del onoterade aktier som du inte kan köpa via börsen.

Innehåller reklam genom annonslänkar för Avanza

Investors utdelning

Utdelningshistorik
Utdelningstillväxt
Utdelningsandel
Direktavkastning

Sammanställning

Investor är mångas ”to go” aktie. Det är helt enkelt en utdelningsaktie som har levererat år efter år och som känns som en given grundsten i en stabil utdelningsportfölj.

3.8

Investor utdelning 2024

När har Investor utdelning?

Investor delar sedan 2018 ut två gånger om året, en gång på våren (maj) och en gång på hösten (november). Här kan du se datum och utdelning 2024.

Investors utdelning 2022 är: 4kr per aktie

2020 delade Investor ut 9kr per aktie.

Utdelningen meddelas i samband med bokslutet som redovisas i januari varje år.

Övrigt om utdelningen

Investor är definitionen av en stabil och ”tråkig” utdelningsaktie, men en favorit hos många om det bara hade fått välja en aktie att äga. Även om utdelningstrenden har brutits några gånger så har utdelningen höjts över tid och aktieägarna har fått bra betalt för att äga aktien.

Varför ska man äga Investor?

Om du frågar en utdelningsinvesterare vilken aktie hen skulle välja om hen bara fick välja en så är chansen stor att svaret blir Investor. Den enkla förklaringen är helt enkelt för att man med Investor får en stabil aktie och stor riskspridning eftersom de äger flera olika företag.

Se den uppdaterade listan över alla investmentbolag och komplett fakta!

  • Bra riskspridning
  • Stabilt kassaflöde från flera företag
  • Stabil utdelning
  • Bra historisk avkastning

Vad är Investor?

Investor är det största investmentbolaget- och utan tvekan ett av de populäraste investmentbolagen i Sverige. Hos Avanza är det 100.000 personer som äger bolaget.

Att det är ett investmentbolag innebär att det investerar i andra bolag och gör sina pengar på utveckling av företagen de äger samt utdelningar från dom. Investor har tre huvudområden:

  • Noterade bolag – Den största delen består av stora börsnoterade bolag såsom SEB, Atlas Copco och ABB för att nämna några.
  • Onoterade bolag – Den onoterade delen (Patricia Industries) består av onoterad bolag såsom Mölnlycke, Permobil, BraunAbility etc. Dessa bolag handlas inte över börsen.
  • Fonden EQT – EQT investerar i medelstora till stora företag i norra och östra Europa, USA och Asien.

Vad är ett investmentbolag? Ett investmentbolag är ett bolag som i huvudsak investerar i andra företag.

Investor utdelningshistorik

Ok, vi snackar inte om något Castellum här som har höjt utdelningen 22 år i rad men Investors utdelningshistorik är ändå riktigt bra! Om vi bara tittar tillbaka från starten så är det egentligen IT-kraschen och finanskrisen som satt käppar i hjulet för oavbrutna höjningar av utdelningen.

Däremot är Investors utdelningshistorik verkligen inte dålig, de senaste 10 åren har utdelningen höjts, varje år.

Utdelningsdiagram sedan 1988

Här nedanför ser du ett utdelningsdiagram sedan 1988. Trots ”fartguppen” vid 2002 och 2008 så har utdelningen växt bra och med bra fart de senaste 10 åren.

investor utdelningshistorik

Grön stapel = Ordinarie utdelning, Ljusblå stapel = extrautdelning, Mörkblå stapel = Distribution av värdepapper.

Utdelningstabell sedan 1988

UtdelningsårUtdelning (ojusterad)Utdelning (justerad)
202014.0014.00
20199,009,00
201813,0013,00
201712,0012,00
201611,0011,00
201510,0010,00
20149,009,00
20138,008,00
20127,007,00
20116,006,00
20105,005,00
20094,004,00
20084,004,00
20074,754,75
20064,504,50
20053,503,250
20042,252,25
20031,151,15
20023,403,40
20015,505,50
20005,505,50
19993,403,40
199811,002,75
199710,002,44
199610,002,44
1995 (Extrautdelning)20,004,87
199519,524,75
19948,001,95
19935,251,28
19925,251,28
19915,251,28
19904,300,97
19898,500,77
19887,000,63
19876,000,54
19865,000,45
19854,500,41
19843,500,32
19837,000,63
19825,000,45
198112,001,08
19809,500,86
19797,750,70
197810,500,95
19779,500,86
19769,250,83
19757,750,70

Investors utdelningstillväxt

Historiskt har Investor haft en bra utdelningstillväxt och mellan 1989-2019 har den växt med nästan 2000%. Även om tillväxten har avtagit lite de senaste åren så har det ersatts av en bra stabilitet i höjningarna av utdelningen då de höjts varje år de senaste 10 åren.

Om du hade en utdelning från dina Investoraktier på 5000kr i månaden 1989 så hade samma aktier gett dig 90.909kr i utdelningar varje månad 2019.

Utdelningspolicy

Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från Noterade Bolag vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

Kursutveckling & totalavkastning

Utdelningen vet vi att den har varit bra men vi vill ju ha bra kursutveckling också. Totalavkastningen är ju det vi bryr oss mest om så låt oss gå in på det viktiga, vad har Investor gett för totalavkastning?

Det har varit grym faktiskt! Om du köpte aktier 1987 så har dina pengar ökat med 8500% i värde. Det är alltså lika mycket som om du gångrar det insatta kapitalet med 85!

Om du hade köpt aktier för 100.000kr i Investor 1987 och har behållit dom hade du idag haft aktier för ett värde av 8,5 miljoner kronor! De aktierna hade i dagsläget gett utdelningar på ungefär 246.500kr om året!

Investor avkastning

Investor innehav (noterade)

Investor består som sagt av tre delar med både börsnoterade- och onoterade innehav. Den börsnoterade delen står för ungefär 70% och ger direkta utdelningar till Investor, vilket bidrar med ett bra kassaflöde.

Vi börjar med att gå igenom de börsnoterade innehaven och hur stor del de utgör av portföljen.

investor innehav

1. Atlas Copco

Atlas Copco står för ungefär 15% av Investors totala portfölj. Atlas Copco gör vacuum- och luftbehandlingssystem, bygg- och anläggningsutrustning, industri och monteringssystem.

2. ABB

ABB tillverkar framförallt robotar, drivsystem och maskiner för industriell automation. Ungefär 12% av Investors totala kapital ligger i ägandet av ABB.

3. AstraZeneca

Bioläkemedelsföretag som forskar kring- och tar fram receptbelagda läkemedel. Fokus ligger kring andningsbesvär, hjärta/kärl och metabolism.

4. SEB

Storbank med kunder i norden och de baltiska länderna. Man erbjuder rådgivning och finansiella tjänster. I norden har SEB en stor del företagskunder. SEB:s utdelning är dessutom ganska generös vilket ger Investor extra kassaflöde genom inkommande utdelningar.

5. Epiroc

Epiroc är ett industriföretag inom gruv-, infrastruktur och råvaror. Man erbjuder bland annat lastmaskiner, borriggar och ventilationssystem.

6. Ericsson

Ericsson känner vi nog alla till men kanske inte exakt vad de gör. De utvecklar i huvudsak mjukvara och IT-infrastrukturlösningar för mobil, bredband och molntjänster.

7. Nasdaq

Börshandel och informationstjänster.

8. Sobi

Bioläkemedelsföretag som är inriktade på sällsynta sjukdomar.

9. Saab

Saab är ett innovativt försvarsföretag som har starka nischer i den globala försvarsindustrin.

10. Electrolux

Electrolux känner nog de flesta till eller t.o.m. har någon av deras produkter hemma. De tillverkar hushållsmaskinen såsom kyl, frys, spis och tvättmaskiner. Man tillverkar även proffsmaskiner riktade till företag inom samma områden.

11. Wärtsilä

Erbjuder kraftlösningar för energi- och marinmarknaden.

12. Husqvarna Group

Kanske har du en produkt hemma som är från Husqvarna? De tillverkar motordrivna utomhusprodukter som t.ex. gräsklippare och snöslungor men även motorsågar och andra trädgårdsverktyg.

Tabell över alla noterade innehav

InnehavAndel av Investors totala portfölj / %
Atlas Copco15
ABB12
AstraZeneca10
SEB8
EPIROC5
Ericsson4
Nasdaq4
Sobi3
Saab3
Electrolux2
Wärtsilä2
Husqvarna Group1

Onoterade innehav i Investor

Investors onoterade innehav är de aktier som inte går att köpa över börsen, de står för ungefär 20% Investors totala kapital. De onoterade innehaven är en grym anledning till att äga Investor, att man får tillgång till de onoterade aktierna. Några av de onoterade innehaven äger Investor till 100% (helägda).

Mölnlycke är Investors absolut största onoterade innehav. De tillverkar engångsprodukter för sårbehandling och operationssäkerhet. Mölnlycke har ett stark varumärke inom engångsprodukter och har bidragit starkt till Investors utveckling.

Permobil är det näst största onoterade innehavet och är känt för sin permobil. De tillverkar i huvudsak eldrivna- och manuella rullstolar.

Bland de övriga innehaven i den onoterade delen hittar vi Laborie, Sarnova, BraunAbility, Piab, Vectura, Grand Hotel och Tre Skandinavien.

Mölnlycke står för 12% av Investors totala investerade kapital vilket gör att de andra onoterade innehaven har en ganska liten del på 8% (tillsammans) av det investerade kapitalet.

Tabell över alla onoterade innehav

InnehavAndel av Investors totala portfölj / %
Mölnlycke12
Permobil2
Laborie2
Sarnova1
BraunAbility1
Piab1
Vectura1
Grand Hotel0
Tre Skandinavien0

Investors substansvärde

När du handlar Investor kan det vara bra att ha koll på aktiens substansvärde. Substansvärdet är enkelt förklarat hur mycket bolagets innehav är värderade till. Investor har historiskt handlats med en substansrabatt på 15-30%.

Substansrabatt

När ett bolag handlas med substansrabatt betyder det att du betalar mindre för aktien än vad deras innehav är värderade till. Det innebär att de t.ex. betalar 500kr för Investors aktie medan du får bolag värderade till 600kr.

Substanspremie

I motsats till substansrabatt så innebär substanspremie att aktiekursen är högre än de bolag du får när du köper aktien. Du betalar alltså mer än värdet av de underliggande innehaven i investmentbolaget.

Avgift / Förvaltningsavgift

Precis som med en fond så betalar du en förvaltningsavgift för att äga Investor. För närvarande ligger den på 0,18% och är en låg avgift att betala för det du får.

Även om du skulle kunna ”härma” Investor och köpa samma aktier separat så skulle de kosta en del i courtage. Att Investera i Investmentbolag är också generellt sett billigare än att äga fonder. Dessutom kan du inte köpa den onoterade delen via börsen.

Största ägare i Investor

Vilka är de största ägarna i Investor? Det utan tvekan största ägarna är Wallenbergstiftelserna. Ägarandelen hos stiftelserna uppgår till drygt 23% och de har drygt 50% av rösterna. De tre största stiftelserna är:

  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  • Stiftelsen Marianne och Marcus Wallenberg
  • Stiftelsen Marcus och Amalia

De 10 största ägarna

Ägare% av kapital% av röster
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse2043
Alecta5,93,3
AMF4,68,6
SEB-Stiftelsen2,34,9
Vanguard2,21,1
SEB Fonder2,20,6
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse1,94,2
BlackRock1,90,4
Norges Bank 1,70,5
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond1,43,1

Investor A- eller B?

Investors aktie finns i en A- och en B-aktie. Varje A-aktie har en röst per aktie medan B-aktien bara har en tiondels röst per aktie. Det här har enbart betydelse vid röstning på bolagsstämmor etc.

Utdelningen för A- och B-aktien är samma så det spelar ingen roll vilken du äger där. Du kommer alltså att få samma utdelning oavsett vilken av aktierna du äger.

Investors direktavkastning senaste 10 åren

Om vi kollar snabbt på Investors direktavkastning de senaste 10 åren kan vi konstatera att den sjunkit i takt med att priset på aktien gått upp. Historiskt har aktien handlats kring 3-4% direktavkastning men det varierar såklart beroende på kursen på aktien.

Direktavkastningen är utdelningen delat på priset för aktien. Om du får en utdelning på 4 kronor och betalar 100kr för aktien så är direktavkastningen 4%. Om du skulle betala 200kr för samma aktie med samma utdelning så skulle direktavkastningen bli 2% istället.

ÅrDirektavkastning / %
20192,88
20183,39
20173,16
20163,65
20153,18
20143,65
20134,07
20124,78
20114,46
20103,74

Risker med att investera i Investor

Riskerna med att köpa aktier i bolaget är precis som med alla andra aktier, börsen kan krascha och påverkas av saker som vi själva inte kan styra över. Politisk oro, oroligheter i omvärlden och höjda räntor kommer kortsiktigt att påverka Investors aktiekurs negativt.

När det gäller mer bolagsspecifikt så måste vi gå in på varje enskild företag som de äger och titta på riskerna. Fördelen är just att de har många innehav och risken är mindre att Investor skulle påverkas i helhet av något som inte är börsspecifikt än om du t.ex. investerar samma summa i en enskild aktie.

Investor är ett bra alternativ på en aktie för att minska sin risk helt enkelt, men den kommer att påverkas lika hårt i en börskrasch som många andra aktier.

Hur ser framtiden ut?

Investor äger till största del stora och stabila bolag på Stockholmsbörsen. Man bör därför se Investor som en stabil utdelningsaktie som kan leverera tryggt kassaflöde framöver även om vi omöjligt kan veta exakt vad som händer i framtiden.

Det här gör ju också att vi sannolikt inte kommer att få några ”snabba pengar” genom en Investorinvestering, detta trots den onoterade delen. Själv äger jag Investor just för det stabila kassaflödet och tror på fortsatta utdelningar i framtiden.

Läs om andra investmentbolag:

Vanliga frågor om Investor

Hur ofta har Investor utdelning?

Investor har normalt sett utdelning två gånger om året, en utdelning på våren och en utdelning på hösten.

Ska man köpa A- eller B-aktien?

Investor har två aktier, en A- och en B-aktie. Det skiljer i rösträtt mellan aktierna om du vill rösta på bolagsstämmorna samt i omsättning när det gäller köp- och sälj. För oss småsparare har det här ingen större betydelse så själv väljer jag att alltid köpa den billigaste aktien för tillfället. Du får samma utdelning så där spelar det ingen roll vilken av aktierna du äger.

Är Investor en bra nybörjaraktie?

Ja, jag skulle säga att det är det. Eftersom Investor är ett investmentbolag som äger många olika aktier sprids risken betydligt mer än om du bara äger en ”vanlig” aktie.

Är det inte bättre att köpa aktierna separat och slippa avgiften?

Nja, för det första så kommer du inte åt de onoterade aktierna. Sen så kommer det att kosta en del i courtage att handla aktierna. Förvaltningsavgiften är trots allt ganska låg med sina 0,18%.

Vad kostar det i courtage att köpa Investor?

Det beror helt på vilken courtagenivå du har hos din bank eller nätmäklare. Om du har Avanza eller Nordnet så handlar du gratis eller från 1kr per köp.

2 svar på ”Investor utdelning & utdelningshistorik (2024)”

Lämna en kommentar