Handelsbanken utdelning & utdelningshistorik (2024)

Handelsbanken är utan tvekan en av de mest populära bankaktierna bland utdelningsinvesterare. Det har mycket att göra med att de har en bra utdelning & direktavkastning, samt en lång och stabil utdelningshistorik.

Handelsbanken (SHB) är en av nordens största banker med kontor i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Nederländerna. Banken öppnade sitt första kontor 1871 och har banktjänster mot både privatpersoner och företag.

Innehåller reklam genom annonslänkar för Avanza

Handelsbanken utdelning

Utdelningshistorik
Utdelningstillväxt
Utdelningsandel
Direktavkastning

Sammanfattning

Handelsbanken är nog den populäraste storbanken bland svenska utdelningsaktier. Om du vill ha en hög direktavkastning och investera i en aktie med en stabil utdelningshistorik kan Handelsbanken vara ett bra alternativ.

3.5

Handelsbanken utdelning 2024

När har Handelsbanken utdelning?

Handelsbanken (SHB) har normalt utdelning i början av april på våren. Här kan du se aktuell aktiekurs & utdelning 2024 samt övrig info om aktien.

Handelsbanken utdelning 2020: 5,50kr per aktie. Handelsbanken skjuter upp utdelningen 2020, de ska besluta om utdelning senare under en extra bolagsstämma i höst.

Övrigt om utdelningen

Handelsbanken är den bank med bäst utdelningshistorik och stabilast utdelning av våra storbanker. Därför handlas den också ofta till en lite lägre direktavkastning än t.ex. Swedbank, Nordea och SEB.

Deras utdelningshistorik är lite jämförbar med Hennes & Mauritz utdelning som gått upp över tid men inte höjts varje enskilt år.

Varför ska man äga Handelsbankens aktie?

Handelsbanken är en aktie som delat ut generöst med utdelningar, både via ordinarie utdelning- men även genom extrautdelningar. Om du vill investera i en stabil bank som har förutsättningar att fortsätta tjäna bra med pengar många år framöver ska du kolla på Handelsbanken.

  • Hög direktavkastning
  • Stabil utdelningshistorik
  • Har gett riktigt bra totalavkastning på lång sikt

Vad är Handelsbanken?

Handelsbanken är en av de största bankerna i Sverige och den bank som klarat sig bäst av storbankerna genom kriser som finanskrisen t.ex. Mycket beror på att de tar lägre risk, de har de lägsta kreditförlustnivån och är mest kostnadseffektiv av de svenska bankerna.

Handelsbanken satsar hårt på kundnöjdhet och att jobba lokalt, de har enligt mätningar ofta de nöjdast kunderna. En sak de gör är att försöka ha spridda kontor geografiskt, vilket kan vara bra och dåligt.

  • Banktjänster mot privatpersoner
  • Banktjänster mot företag
  • Finansiella tjänster
  • Banktjänster mot finansiella institutioner

Se uppdaterad lista över de populäraste aktierna just nu!

Handelsbanken utdelningshistorik

Handelsbankens utdelningshistorik är väldigt bra och det ser vi tydligt på utdelningsdiagrammet här nedanför. Den enda gången banken sänkt utdelningen är under finanskrisen och det var ingen stor sänkning.

I jämförelse med de andra storbankerna har alltså Handelsbanken riktigt bra historik för sina utdelningar och har även gett extrautdelningar vissa år. Sedan 2014 har man gett hela 4 stycken extrautdelningar. Det är definitivt en av Sveriges stabilaste utdelningsaktier.

Utdelningsdiagram

Här nedanför kan du se handelsbankens utdelningshistorik sedan 1994 i ett stapeldiagram.

handelsbanken utdelningshistorik

Utdelningshistorik tabell

Här nedanför kan du se handelsbankens utdelningshistorik sedan 1994 i tabellform.

UtdelningsårUtdelning (justerad)Extrautdelning
19940.22kr
19950.33kr
19960.42kr
19970.56kr
19980.72kr
19990.89kr
20001.00kr
20011.33kr
20021.50kr
20031.58kr
20041.75kr
20052.00kr
20062.33kr
20072.67kr
20082.83kr1.67kr
20092.33kr
20102.67kr
20113.00kr
20123.25kr
20133.58kr
20143.83kr1.67kr
20154.17kr1.67kr
20164.50kr0.50kr
20175.00kr
20185.50kr0.67kr
20195.50kr
20200.00

Handelsbanken utdelningstillväxt

Handelsbankens utdelningstillväxt är bra, men framförallt är den stabil. Utdelningen har höjts varje enskilt år förutom 2009 vilket gett en fin utdelningstillväxt.

Från 1994-2019 har utdelningstillväxten varit hela 2500%. Det ger en genomsnittlig utdelningstillväxt på nästan 14%.

Utdelningspolicy

Handelsbanken har ingen direkt fastslagen utdelningspolicy. Det som avgör aktieutdelningen är hur banken ligger till finansiellt för året.

Utdelningsandel

Handelsbanken har haft en låg utdelningsandel i jämförelse med sina konkurrerande storbanker. Den har de senaste åren gått upp lite och legat kring 60-70% från tidigare 40-50%. Här nedanför kan du se Handelsbanken utdelningsandel i tabellform.

ÅrUtdelningsandel / %
201149.4
201246.7
201373.4
201473.3
201570.0
201659.3
201790.6
201861.6
20190

Handelsbanken totalavkastning

Handelsbanken har haft en väldigt bra totalavkastning om vi ser över en lång tidshorisont historiskt. Från 1987 fram till idag har totalavkastningen varit över 3800%.

Handelsbankens 10 största ägare

Som vi ser nedanför har Handelsbanken två starka ägare som tillsammans har drygt 20% av rösterna. Det är investmentbolaget Industrivärden med Fredrik Lundberg i spetsen och Oktogonen, som består av Handelsbankens anställda.

ÄgareRöster / %
Industrivärden10.6
Stiftelsen Oktogonen10.3
Lundberg-gruppen3.7
Handelsbankens fondbolag2.3
Swedbank Robur Fonder1.7
Alecta1.2
1:a AP Fonden1.0
Folksam0.8
SPP Fonder0.8
3:e AP-fonden0.7

Risker med att investera i Handelsbanken

Handelsbankens aktie är utsatt för risker som precis alla andra aktier. Dessutom är banker alltid extra utsatta under vissa perioder och omständigheter eftersom de lånar ut stora pengar.

Skulle företagen och personerna de lånar ut till få svårt att betala kan banken förlora pengar. Dessutom finns det en viss risk i att politiska beslut och ränteförändringar kan leda till en stor ekonomisk påverkan för banken.

Handelsbankens framtid

Jag tror att Handelsbanken fortsatt kommer att klara sig bra. De är inte så aggressiva som vissa andra banker med utlåning så de kommer troligtvis inte vara den bank som rusar, men inte heller den som går under.

De har många fasta kunder, både privatpersoner och företag. Risken att alla dessa kunder lämnar banken är inte så trolig. Bankkonton är ofta något vi har under lång tid och vi byter gärna inte bank.

Handelsbanken har ett väl inarbetat varumärke och är populär bland sina kunder. Många har ett stort förtroende för Handelsbanken och det är viktigt när det gäller att förvalta människors pengar.

Läs mer:

Vanliga frågor om Handelsbankens utdelning

Vilket datum har handelsbanken utdelning?

Handelsbanken delar normalt ut i april men det har ändrats lite 2020 i samband med Coronakrisen.

Kommer handelsbanken att dela ut utdelning 2020?

De har tillsvidare skjutit upp utdelningen 2020 och avgör i höst hur de gör med den.

Vad var utdelningen 2019?

2019 delade Handelsbanken ut 5,50kr per aktie.

Lämna en kommentar