Castellum utdelning & utdelningshistorik (2024)

Fastighetsbolaget Castellum är en av våra finaste utdelningsaktier sett till utdelning och utdelningshistorik. Aktien har en historia med över 20 år av oavbrutna utdelningar och allt pekar på att det kan fortsätta i många år framöver.

Castellum introducerades på Stockholmsbörsen 1997 och har sedan dess höjt aktieutdelningen varje enskilt år. Det finns en bra förklaring till att man har klarat av det här och mycket beror på stabila kassaflöden och en bra tillväxt i bolaget.

Innehåller reklam genom annonslänkar för Avanza

Castellums utdelning

Utdelningshistorik
Utdelningstillväxt
Utdelningsandel
Direktavkastning

Sammanställning

Castellum är en grym utdelningsaktie om vi ser till kombinationen av utdelningshistorik, utdelningstillväxt och med en helt ok direktavkastning.

4

Castellum utdelning 2024

När har Castellum utdelning?

Vilka datum är det som gäller? Castellum delar ut två gånger om året, en utdelning på våren i mars och en på hösten i september. Här kan du se datum & utdelning 2024.

Utdelningen brukar meddelas i samband med årsbokslutet i slutet på januari varje år.

Castellums utdelning 2022 är: 6,90kr per aktie

Övrigt om utdelningen

Castellum tillhör den absoluta eliten av utdelningsaktier på Stockholmsbörsen och det ser ut att hålla i sig. Man har höjt utdelningen år efter år och gjorde det även det här året, nästa år lär de troligtvis göra det igen.

3 anledningar att äga Castellums aktie

Det finns en stor anledning till att utdelningsinvesterare älskar Castellum och det är en kombination av förutsägbara utdelningar, stabil utdelningstillväxt och en bra totalavkastning över tid.

 • Grym utdelningshistorik
 • Bra utdelningstillväxt
 • Rimlig utdelningsandel

Är du sugen på att börja med aktier men vet inte hur man gör? Kolla den enkla guiden här!

Vad är Castellum?

Castellum är ett av Sveriges största fastighetsbolag som investerar i-, utvecklar- och hyr ut kommersiella lokaler med målet att göra det till låg risk.

I dagsläget har man över 600 lokaler främst i Sverige men man har även börjat etablera sig i Helsingfors i Finland och Köpenhamn i Danmark. Castellum inriktar sig på fyra kärnområden och de är:

 • Service
 • Kontor
 • Samhällsfastigheter
 • Logistik

Starkt hållbarhetsfokus

Företaget har ett väldigt starkt hållbarhetsfokus och är faktiskt nordens mest hållbara fastighetsbolag. Man jobbar med hållbarhetsarbetet på flera nivåer, bland annat ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

De jobbar hårt på att minska utsläpp och utnyttjande av resurser och är fastighetsbolaget med flest miljöcertifierade fastigheter i hela Sverige. Du kan läsa mer om deras hållbarhetsarbete här.

2019 blev bolaget utsett till Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen för hållbarhet inom sektorn kontors- och logistiklokaler.

Castellum utdelningshistorik

Även om Castellum är ett bolag som imponerar på de flesta punkter så är det ändå utdelningshistoriken som sticker ut, den är grym! Det finns bara ett annat svenskt bolag som kommer i närheten och det är fastighetsbolaget Hufvudstadens utdelning.

Med andra ord så vet du att om du köper Castellum så köper du en bit utdelningshistoria. Med över 22 år av höjda utdelningar är man på god väg att bli en av Sveriges första utdelningsaristokrater. Castellum är alltså ett av Sveriges bästa utdelningsbolag! Kanske är det därför aktien är populär bland många som börjar med aktier.

En utdelningsaristokrat är ett företag som har höjt utdelningen oavbrutet i 25 år eller mer. I dagsläget finns det inga utdelningsaristokrater i Sverige men USA har många.

Målet är att höja utdelningen med 10% per år

Castellum har ett uttalat mål att höja förvaltningsresultatet med 10% i kronor per aktie. Det tillsammans med deras utdelningspolicy gör att man kan förvänta sig en målsättning om att utdelningen ska öka med 10% per år.

Tyvärr brukar de inte riktigt kunna hålla det här alla år även om de brukar komma nära, men vissa år har de krossat målen och höjt mer än 10%.

Utdelningsdiagram sedan 1997

Här i diagrammet nedanför kan du se aktieutdelningens utveckling sedan starten 1997. Den har höjts varje år och tillväxten har varit riktigt bra. En sån här utveckling har man verkligen inget emot som utdelningsinvesterare!

castellum utdelningshistorik

Utdelningstabell sedan 1997

Här nedanför har du en tabell på samma siffror som i diagrammet ovanför. Jag rekommenderar dig att kolla i den högra kolumnen eftersom de siffrorna är justerade för aktiesplittar och nyemissioner och därför är de riktiga siffrorna.

En aktiesplitt är när bolaget delar på aktierna så att de blir fler till antalet. Säg att en aktie kostar 500kr och man utför en aktiesplitt till förhållandet 1:2. Då får du som aktieägare alltså 2 aktier för varje aktie som du har. Dina aktier har alltså dubblats till antalet men det totala värdet är detsamma eftersom värdet per aktie har halverats.

UtdelningsårUtdelning (ojusterad)Utdelning (justerad)
20216,906,90
20206,506,50
20196,106,10
20185,305,30
201755
20164,904,25
20154,603,99
20144,253,69
20133,953,43
20123,703,21
20113,603,12
20103,503,04
20093,152,73
20083,002,60
20072,852,47
200610,502,28
20059,502,06
20048,501,84
20037,501,63
20026,501,41
20015,501,19
20004,500,98
19993,500,76
19982,750,60
1997StartStart

Castellums utdelningstillväxt

Grunden i en bra utdelningshistorik är en stabil och bra utdelningstillväxt. Det här är något som Castellum verkligen har och om vi går tillbaka till börsintroduktionen 1997 så har utdelningstillväxten varit över 2800%.

Det här betyder att om du hade en utdelning på 5000kr i månaden år 1997 så får du idag över 140.000kr i månaden från samma antal aktier! Utdelningstillväxten i aktien har varit riktigt bra och här nedanför får du lite siffror på hur det sett ut.

 • De senaste 5 åren har Castellum höjt utdelningen med drygt 7% varje år
 • De senaste 10 åren har Castellum höjt utdelningen med drygt 10% varje år
 • De senaste 20 åren har Castellum höjt utdelningen med drygt 16% varje år

Utdelningspolicy

Castellums målsättning är att dela ut minst 50% av förvaltningsresultatet men tar hänsyn till investeringsplaner, planerad tillväxt, ekonomi och ställning i övrigt.

Utdelningspolicyn beskriver hur företagets inställning till att dela ut pengar ser ut. Castellum har som mål att dela ut minst 50% av sitt förvaltningsresultat och därför kan man räkna med att utdelningen höjs så länge de fortsätter att växa och tjänar pengar.

Utdelningsandel

Castellum har som sagt ett mål att utdelningsandelen ska hålla sig kring 50% och jag tycker att det är ett klockrent mål. Det ger utrymme för bra utdelningar till oss aktieägare samtidigt som det finns pengar kvar för att köpa fler fastigheter för.

Historiskt har Castellum legat runt 50% utdelningsandel och de har bra förutsättningar för att även göra det framöver. Med de siffrorna framför oss finns det alltså goda förutsättningar för bra och växande utdelningar!

Utdelningsandelen är ett mått på hur stor del av vinsten som bolaget delar ut till sina aktieägare. Vi som gillar utdelningar vill ju självklart ha en del av vinsten, men det är viktigt att bolaget inte delar ut för mycket eftersom det måste finnas pengar kvar så att bolaget kan fortsätta att växa.

Förvaltningsresultatet styr utdelningen

Något som är bra och som jag själv gillar är att det är förvaltningsresultatet som styr Castellums utdelning. Enkelt förklarat betyder det att de måste tjäna riktiga pengar för att kunna höja utdelningen och dela ut pengar till oss aktieägare.

Castellum fokuserar på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.

Det vi får utdelat baserar sig alltså på vad företaget tjänar och inte på att fastigheter har ökat i värde eller liknande. Det här gör det enklare att räkna på utdelningen tycker jag.

Säg att Castellum skulle ha ett förvaltningsresultat på 14kr per aktie nästa år, då vet vi ganska säkert att vi kommer att få 7 kr i utdelning per aktie.

Förvaltningsresultatet styr utdelningen eftersom vi redan vet att Castellum har en utdelningspolicy som säger att de ska dela ut minst 50% av förvaltningsresultatet.

Förvaltningsresultatets utveckling 5 år

Det har varit en riktigt bra tid för fastighetsbranschen de senaste åren och det syns ganska tydligt i förvaltningsresultaten. Den stora ökningen vid 2016-2017 beror till stor del på att Castellum köpte upp fastighetsbolaget Norrporten.

En rolig grej är att man sålde Norrporten 2001 som var en del av Castellum, år 2016 köpte man tillbaka samma bolag. (Jag skriver mer om det längre ner).

ÅrFörvaltningsresultatHyresintäkter
20151 5333 299
20162 0654 533
20172 5305 182
20182 9525 577
20193 1465 821

Totalavkastningen för Castellum

Utdelningshistorik och utdelningar i all ära, men det är ändå totalavkastningen och utvecklingen som är viktigast. I slutändan bryr vi ju mest om hur mycket våra pengar ökar i värde så hur ligger Castellum till där?

Jodå, de har även presterat en grym totalavkastning och de aktieägare som köpte aktier när Castellum introducerades på börsen i slutet av 90-talet har fått se sina pengar öka med över 4000%.

De som köpte aktier för 100.000kr i Castellum 1997 och har behållit dom har idag aktier för ett värde av mer än 4 miljoner kronor! De aktierna ger i dagsläget utdelningar på ungefär 110.000kr om året, alltså mer än det ursprungliga investeringsbeloppet.

Diagram för totalutvecklingen av aktiekursen

Här nedanför ser du totalavkastningen för Castellum sedan 1997 (Grön linje). Du kan också jämföra den mot OMXSBGI (blå linje) och se skillnaden.

OMSXBGI är ett börsindex som består av alla bolag på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Totalavkastning är hur värdet på aktien har utvecklats inklusive utdelningar.

Castellum utdelningstillväxt

Castellums historia & hur det startade

Castellum kom till under fastighetskrisen på 90-talet. Under krisen tog några statliga bolag över många av de dåliga krediter som fanns på fastigheter. I slutändan blev det två bolag som tog över fastigheterna, Castellum och Kungsleden.

Castellum lyckades få de ”bra fastigheterna” med lite bättre lägen medan Kungsleden fick de andra. Under åren har man sålt av en del fastigheter, bland annat en del i Stockholms innerstad.

2016 köpte Castellum upp fastighetsbolaget norrporten som hade ett fastighetsvärde på 26 miljarder kronor. Man betalade drygt 13 miljarder för köpet. I dagsläget äger Castellum fastigheter för drygt 95 miljarder kronor.

Risker och bra att tänka på när det gäller bolaget

Castellum påverkas som de flesta fastighetsbolag av räntor och värdeförändringar. Även om Castellum är ett bra fastighetsbolag med en rimlig belåning så är det bra att känna till vad som kan påverka bolaget i oroliga tider.

Jag anser aktien vara stabil och trygg i jämförelse med mycket annat men det vara bra att veta om nedanstående risker.

 • Fastighetsbolag påverkas av räntorna
 • Bolaget använder belåning för att köpa fastigheter. Det gör att man får extra bra avkastning i bra tider men påverkas hårdare negativt i dåliga tider än om man inte haft belåning.
 • En del av värdeökningarna räknas in i ”vinsten”. Det är bra i bra tider men kan påverka negativt i dåliga tider.

Hur ser framtiden ut för Castellum?

Att sia om framtiden är alltid svårt men i Castellums fall tycker jag ändå att de har bra förutsättningar för att fortsätta tjäna bra med pengar. De visar samtidigt en styrka i att minska sin belåning år för år.

Fastigheter har alltid gett bra pengar historiskt och Castellum jobbar dessutom väldigt aktivt för att anpassa sig till en förändrad marknad. Man jobbar på sitt hållbarhetsarbete men man har även ändrat strategin lite och gått mer mot logistikfastigheter och lite bort från butikslokaler.

Jag tror att det kan vara ett smart drag eftersom allt fler köp görs på nätet. Logistiklokaler behövs av e-handlarna men rena butikslokaler har nog sett sina glansdagar och kan vara en större risk på sikt.

Castellums fastigheter & lokaler

När vi pratar om fastighetsbolag så kanske det kan kännas som de flesta är ganska lika men det skiljer en del mellan bolagen beroende på vilka fastigheter de äger.

Vissa äger enbart bostadsfastigheter, vissa har många butiker och vissa satsar mer på samhällsfastigheter och statliga byggnader.

Castellum har en mix av olika fastigheter men den största delen är helt klart kontorslokaler följt av samhällsfastigheter och logistik. En bra spridning enligt mig och bra val av lokaler.

 • Kontorslokaler har en bra efterfrågan och behövs av många företag
 • Samhällsfastigheter har ofta trygga kunder
 • Logistikfastigheter lär ha en fortsatt bra efterfrågan i ett mer digitaliserat samhälle

Var ligger fastigheterna?

De största marknaderna är utan tvekan Stockholm, mitt- och västregionen. Förutom Stockholm inkluderar det bland annat Uppsala, Göteborg, Örebro, Jönköping, Linköping och Västerås.

Man har ett tydligt fokus på södra delen av Sverige och mindre fastigheter uppåt i landet. Det här ger ju en del stordriftsfördelar eftersom fastigheterna ligger nära varann och inte så utspritt. Man har tidigare sålt av lite i Sundsvall t.ex. i samband med uppköpet av Norrporten.

Läs mer:

Vanliga frågor om Castellum

Har Castellum sänkt utdelningen någon gång?

Nej, de har aldrig sänkt utdelningen någon gång sedan bolaget startades.

I vilket konto är det bäst att köpa Castellum?

Castellum fungerar bra i både investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring (KF) och vanligt aktiekonto (AF). Däremot skulle jag säga att ISK känns som det logiska valet för Castellumaktier om du vill slippa deklarera utdelningar etc.

Har Castellum någon preferensaktie?

Nej tyvärr har inte Castellum någon ”pref” eller preferensaktie, men det finns flera andra preferensaktier på marknaden.

Hur stor belåningsgrad har Castellum?

De har som mål att ligga under 50% och i dagsläget ligger de kring 43%. De har gjort ett bra arbete med belåningsgraden och minskat den från 50% till 43% de senaste 3 åren.

När har Castellum årsstämma?

Castellums årsstämma är i slutet av januari varje år. Där föreslås bland annat vilken utdelning det blir.

Är Castellum en bra aktie?

Ja, alltså om vi enbart tittar på utdelningshistoriken så är det en jättebra aktie. Däremot gäller det att själv bilda sig en uppfattning och vad du tror om framtiden för bolaget. Själv tror jag att fastigheter alltid kommer att ha en marknad även om det självklart kommer att ändras på sikt. Jag tror dock att Castellum är snabba att anpassa sig och kommer att klara sig bra samt ge en bra avkastning på sikt.

Hur många gånger om året har Castellum utdelning?

Castellum har utdelning två gånger om året, en gång i mars och en gång i september.

2 svar på ”Castellum utdelning & utdelningshistorik (2024)”

 1. Jättebra genomgång! Jag är givetvis som många andra småsparare aktieägare i Castellum och ser fram mot en fin utdelning om några veckor

  Svara
 2. Hej vad är summan man kan börja med i utdelning aktie?
  Tex om man sätter in 500 kr till att börja med och sedan sätter in per månad vad bör månads insättningen vara för att få lite utdelning? God fortsättning.

  Svara

Lämna en kommentar